100% смяна масло на автоматични скоростни кутии

Смяна на масло на автоматична скоростна кутия

Повредите в Автоматичните скоростни кутии се дължат от прегряване на маслото в следствие на тов , че с километрите е загубило свойствата си. Това води до по-бързо  износване и дефектиране на частите. Препоръчва се смяната на маслото в Автоматичната Кутия да се извършва на всеки 50 000 км като то трябва да бъде подменено ИЗЦЯЛО с Машина.

Ние  разполагаме с такава която сменя маслото на 100%. Новото масло се вкарва под налягане и избутва старото, по този начин се извършва пълната му смяна.

За по-добрата работа на Автоматичната кутия машината има функция за промивка, като тя се прави преди смяната на старото масло.